Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website, www.body-perfection.nl. Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Deze website is te bezoeken zonder mee te delen wie u bent of zonder of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij wij van u informatie nodig hebben om met u te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een proefles te verwerken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website van Body Perfection is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om de informatie op de website zo actueel, nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. Body Perfection aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of onenigheid op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrecht / Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website berust bij Body Perfection of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Body Perfectopm. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Body Perfection.

Een week gratis sporten?

Kom een week gratis sporten bij Body Perfection om onze sportschool zelf te ervaren.

Vraag een gratis weekpas aan!